Toimisto

Jyrki Pekkala Asianajotoimisto Oy on yhden asianajajan toimisto Töölössä. Vastuullinen omistaja-asianajaja on Jyrki Pekkala. Toimiston kaikki toimeksiannot tutkii ja hoitaa alusta loppuun asianajaja Pekkala yksin itse. 

Siviiliasiat

Yksityisasioissa hoidetut toimeksiannot ovat painottuneet asuntokauppariitoihin, urakka-, rakennus- ja remonttiriitoihin, taloyhtiöasioihin, perintösuunnitteluun, perinnönjakoihin, testamentteihin, osituksiin, omaisuuden erotteluun, sekä työsuhde- ja huoneenvuokrariitoihin. Toimisto hoitaa myös oikeusapuasioita.

Yritysasioissa hoidetut toimeksiannot ovat painottuneet sopimusoikeuteen, yritysten välisiin riidanratkaisuihin neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä, yritysjohtajien korvausvastuuseen, sekä konkurssipesien takaisinsaantivaatimuksiin konkursseissa. Palvelu- ja tavarakaupan kauppatavat, yleisehdot sekä vakuusjärjestelyt ovat kuuluneet aina toimiston erityisosaamisen alueeseen.

Rikosasiat

Toimisto on erikoistunut laajoihin talousrikosasioihin kuten törkeä petos, törkeä kavallus, törkeä velallisen epärehellisyys, törkeä veropetos, törkeä kirjanpitorikos, törkeä lahjominen ja lahjuksen ottaminen ja törkeä rahanpesu. Toimisto avustaa vastaajia ja asianomistajia myös tavanomaisissa rikosasioissa.

Kirjanpito, tilinpäätös, verotarkastus, erityistilintarkastus

Toimisto on erikoistunut pienten ja keskisuurten yritysten taloudellisen tilanteen analysoimiseen julkisista luottotiedoista, tilinpäätöksistä ja kirjanpidoista sekä vastuuhenkilöiden taustaselvityksiin. Konkursseista, verotarkastuksista sekä hallinnon ja kirjanpidon erityistarkastuksista toimistolla on erityisen pitkäaikainen ja vankka kokemus.

Poliisikuulustelut

Kun poliisi kutsuu kuulusteluihin vastaajaksi epäiltynä, on erittäin tärkeää ottaa yhteys asianajajaan omien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi vaikka kokisi itse, ettei epäilyyn ole aihetta. Asianajajan läsnäolo kuulusteluissa on epäillyn oikeusturvan kannalta tärkeää. Mikään viranomainen ei pidä syyllisyyden merkkinä sitä, että epäilty ottaa kuulusteluihin mukaansa asianajajan. Asianajajan käyttämiseen on suhtauduttu esitutkintaviranomaisten keskuudessa jo pitkään myönteisesti.

Kun kuulusteluihin mennään, on hyvä muistaa se, että vain asianajaja varmistaa sen, että epäillyn kertomus kirjataan kuulustelupöytäkirjaan oikein, ja että kaikki epäillyn syyttömyyttä tukevat seikat tulevat kuulusteluissa esille oikealla ja riittävällä tavalla. Jos jokin epäillyn kertoma seikka on ymmärretty kuulusteluissa väärin ja tullut sellaisena pöytäkirjaan kirjatuksi, on myöhemmin oikeudenkäynnissä varsin vaikeaa vedota esitutkintapöytäkirjaan liitetyn kuulustelukertomuksen virheellisyyteen.

Luottamus- ja asiantuntijatehtävät:

Asianajaja Pekkala on ollut riskinhallinta-alalla toimivan Luottomiehet - Kreditmännen ry:n hallituksen ja Luottoalan neuvottelukunnan puheenjohtaja sekä toiminut asiantuntijana Oikeusministeriössä ja Eduskunnan lakivaliokunnassa korko-, perintä- ja ulosottolainsäädäntöasioissa. Suomen Asianajajaliitossa Pekkala on toiminut lainvalmistelijana insolvenssi- ja ulosotto-oikeuden jaostossa.