Siviiliasiat

Yksityisasioissa hoidetut toimeksiannot ovat painottuneet asuntokauppariitoihin, urakka-, rakennus- ja remonttiriitoihin, taloyhtiöasioihin, perintösuunnitteluun, perinnönjakoihin, testamentteihin, osituksiin, omaisuuden erotteluun, sekä työsuhde- ja huoneenvuokrariitoihin. Toimisto hoitaa myös oikeusapuasioita.

Yritysasioissa hoidetut toimeksiannot ovat painottuneet sopimusoikeuteen, yritysten välisiin riidanratkaisuihin neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä, yritysjohtajien korvausvastuuseen, sekä konkurssipesien takaisinsaantivaatimuksiin konkursseissa. Palvelu- ja tavarakaupan kauppatavat, yleisehdot ja vakuusjärjestelyt ovat kuuluneet aina toimiston erityisosaamisen alueeseen.

Rikosasiat

Toimisto on erikoistunut laajoihin talousrikosasioihin kuten törkeä petos, törkeä kavallus, törkeä velallisen epärehellisyys, törkeä veropetos, törkeä kirjanpitorikos, törkeä lahjominen ja lahjuksen ottaminen ja törkeä rahanpesu. Toimisto avustaa vastaajia ja asianomistajia myös tavanomaisissa rikosasioissa.

Kirjanpito, tilinpäätös, verotarkastus, erityistilintarkastus

Toimisto on erikoistunut pienten ja keskisuurten yritysten taloudellisen tilanteen analysoimiseen julkisista luottotiedoista, tilinpäätöksistä ja kirjanpidoista. Konkursseista, verotarkastuksista sekä hallinnon ja kirjanpidon erityistarkastuksista toimistolla on erityisen pitkäaikainen ja vankka kokemus.

Sähköpostianalyysit

Palveluihin kuuluu sähköpostitse tapahtuva asiakkaan oikeudellisen aseman alustava selvittäminen. Asiakas lähettää toimistolle sähköpostissa perukirjan, lahjakirjan ja testamentin, avioehtosopimuksen ja varallisuusselvityksen, asuntokauppakirjan ja kuntotarkastusraportin taikka muun asiakirjan tutkittavaksi. Asiakas saa sähköpostissa toimeksiantovahvistuksen, jossa sähköpostianalyysille vahvistetaan kiinteä hinta, jota ei voida ylittää ilman asiakkaan nimenomaista sähköpostihyväksyntää. 

Asianajaja Pekkala tutkii asiakirjat ja laatii alustavan sähköpostilausunnon asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä siitä, onko asiassa riittäviä perusteita ryhtyä varsinaisiin oikeudellisiin asianajotoimenpiteisiin. Laskutus tapahtuu sähköpostilausuntoon liitettävällä laskulla. Toimeksiantovahvistuksessa vahvistettuun kiinteään hintaan sisältyy aina enintään 30 minuutin puhelinneuvottelu.

Luottamus- ja asiantuntijatehtävät:

Asianajaja Pekkala on ollut riskinhallinta-alalla toimivan Luottomiehet - Kreditmännen ry:n hallituksen ja Luottoalan neuvottelukunnan puheenjohtaja sekä toiminut asiantuntijana Oikeusministeriössä ja Eduskunnan lakivaliokunnassa korko-, perintä- ja ulosottolainsäädäntöasioissa. Suomen Asianajajaliitossa Pekkala on toiminut lainvalmistelijana insolvenssi- ja ulosotto-oikeuden jaostossa.