Hinnasto

Palkkio määräytyy asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti toimeksiannon vaatiman työn määrän ja laadun mukaan.

Toimisto käyttää tuntiveloitusta. Yksityisasioissa tuntiveloitus on 200 - 250 euroa sisältäen arvonlisäveron. Yleisin tuntiveloitus yritysasioissa on 220 euroa lisättynä arvonlisäverolla.

Tuntiveloitusta korottavia perusteita voivat olla kiireellisyys, kyseessä olevan intressin  suuruus ja merkitys asiakkaalle sekä kirjanpito- ja tilinpäätösasiantuntemuksen tarve tehtävän suorittamisessa. 

Ennen tehtävän suorittamisen aloittamista selvitetään onko asiakkaalla mahdollisuus saada maksutonta oikeusapua taikka korvausta oikeusturvavakuutuksen nojalla.

Toimisto ei anna maksutonta puhelinneuvontaa.

Esimerkkejä veloituksista riidattomissa asioissa:

Perunkirjoitus: 500 €

Ositussopimus: 500 €

Omaisuuden erottelusopimus: 500 €

Perinnönjakosopimus: 500 €

Perusmuotoinen testamentti: 350 €

Kauppakirja, muu sopimus: 350 €

Sähköpostianalyysi enintään kolmesta asiakirjasta: 350 €

Lisäveloitus sähköpostianalyysiin asiakirjalta: 50 €

Veloitukset sisältävät enintään 30 minuutin puhelinneuvottelun ja arvonlisäveron.

Mahdolliset kulut veloitetaan erikseen