Hinnasto

Palkkio määräytyy asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti toimeksiannon vaatiman työn määrän ja laadun mukaan.

Toimisto käyttää tuntiveloitusta. Yksityisasioissa tuntiveloitus on 200 - 300 euroa sisältäen arvonlisäveron. Yritys- ja yhteisöasioissa tuntiveloitus on 220 - 300 euroa lisättynä 24 %:n arvonlisäverolla.

Tuntiveloitusta korottavia perusteita voivat olla kiireellisyys, kyseessä olevan intressin  suuruus ja merkitys asiakkaalle sekä kirjanpito- ja tilinpäätösasiantuntemuksen tarve tehtävän suorittamisessa.

Pesänselvitys-, perinnönjako-, ositus- ja omaisuuden erotteluasioissa, joissa asianajaja Pekkala määrätään pesänselvittäjäksi ja/tai -jakajaksi, on tuntiveloitusperusteena 177 euroa lisättynä 24 %:n arvonlisäverolla.

Ennen tehtävän suorittamisen aloittamista selvitetään onko asiakkaalla mahdollisuus saada maksutonta oikeusapua taikka korvausta oikeusturvavakuutuksen nojalla.

Toimisto ei anna maksutonta puhelinneuvontaa.

Esimerkkejä veloituksista riidattomissa asioissa:

Perunkirjoitus: alkaen 500 €

Ositussopimus: alkaen 500 €

Omaisuuden erottelusopimus: alkaen 500 €

Perinnönjakosopimus: alkaen 500 €

Perusmuotoinen testamentti: 350 €

Kauppakirja, muu sopimus: alkaen 350 €

Veloitukset sisältävät enintään 30 minuutin puhelinneuvottelun ja arvonlisäveron.

Mahdolliset tarpeelliset kulut veloitetaan erikseen