Hinnasto

Palkkio määräytyy asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti toimeksiannon vaatiman työn määrän ja laadun mukaan.

Toimisto käyttää tuntiveloitusta. Yksityisasioissa tuntiveloitus on 200 - 300 euroa sisältäen arvonlisäveron. Yritysasioissa tuntiveloitus on 220 - 300 euroa, johon lisätään arvonlisävero 24 %.

Tuntiveloitusta korottavia perusteita voivat olla kiireellisyys, kyseessä olevan intressin  suuruus ja merkitys asiakkaalle sekä kirjanpito- ja tilinpäätösasiantuntemuksen tarve tehtävän suorittamisessa. 

Pesänselvityksessä, perinnönjaossa, osituksessa ja omaisuuden erottelussa noudatetaan alennettua veloitusperustetta. Asioissa, joissa asianajaja Pekkala määrätään pesänselvittäjäksi ja/tai pesänjakajaksi, on tuntiveloitusperusteena 177 euroa + alv 24% eli yhteensä 217 euroa.


Ennen tehtävän suorittamisen aloittamista selvitetään onko asiakkaalla mahdollisuus saada maksutonta oikeusapua taikka korvausta oikeusturvavakuutuksen nojalla.

Toimisto ei anna maksutonta puhelinneuvontaa.

Esimerkkejä veloituksista riidattomissa asioissa:

Perunkirjoitus: alkaen 800 €

Ositussopimus: alkaen 800 €

Omaisuuden erottelusopimus: alkaen 800 €

Perinnönjakosopimus: alkaen 800 €

Perusmuotoinen testamentti: 500 €

Kauppakirja, muu sopimus: alkaen 500 €

Sähköpostianalyysi enintään kolmesta asiakirjasta: 500 €

Lisäveloitus sähköpostianalyysiin asiakirjalta: 50 €

Veloitukset sisältävät enintään 30 minuutin puhelinneuvottelun ja arvonlisäveron.

Mahdolliset tarpeelliset kulut veloitetaan erikseen