Hinnasto

Palkkio määräytyy asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti toimeksiannon vaatiman työn määrän ja laadun mukaan.

Toimisto käyttää tuntiveloitusta. Yleisin tuntiveloitus yksityisasioissa on 250 euroa sisältäen arvonlisäveron. Yleisin tuntiveloitus yritysasioissa on 220 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Tarpeelliset kulut laskutetaan erikseen.

Tuntiveloitusta korottavia perusteita voivat olla kiireellisyys, kyseessä olevan intressin laatu, suuruus ja merkitys asiakkaalle sekä kirjanpito-, tilinpäätös- ja laskentatoimen asiantuntemuksen tarve tehtävän suorittamisessa. 

Ennen tehtävän suorittamisen aloittamista selvitetään onko asiakkaalla mahdollisuus saada maksutonta oikeusapua taikka korvausta oikeusturvavakuutuksen nojalla.

Toimisto ei anna puhelinneuvontaa ilman kyseessä olevan asiakirjan tutkimista. Puhelinneuvonnan vähimmäisveloitus on 250 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Esimerkkejä veloituksista riidattomissa asioissa:

Perunkirjoitus ja neuvonta 30 min: 600 €

Ositussopimus ja neuvonta 30 min: 600 €

Omaisuuden erottelusopimus ja neuvonta 30 min: 600 €

Perinnönjakosopimus ja neuvonta 30 min: 600 €

Perusmuotoinen testamentti ja neuvonta 30 min: 350 €

Kauppakirjan ja muun sopimuksen tarkastaminen 30 min: 600 €

Veloitukset sisältävät arvonlisäveron.