Poliisikuulustelut

Kun poliisi kutsuu kuulusteluihin vastaajaksi epäiltynä, on erittäin tärkeää ottaa yhteys asianajajaan omien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi vaikka kokisi itse, ettei epäilyyn ole aihetta. Asianajajan läsnäolo kuulusteluissa on epäillyn oikeusturvan kannalta tärkeää. Mikään viranomainen ei pidä syyllisyyden merkkinä sitä, että epäilty ottaa kuulusteluihin mukaansa asianajajan. Asianajajan käyttämiseen on suhtauduttu esitutkintaviranomaisten keskuudessa jo pitkään myönteisesti.

Kun kuulusteluihin mennään, on hyvä muistaa se, että vain asianajaja varmistaa sen, että epäillyn kertomus kirjataan kuulustelupöytäkirjaan oikein, ja että kaikki epäillyn syyttömyyttä tukevat seikat tulevat kuulusteluissa esille oikealla ja riittävällä tavalla. Jos jokin epäillyn kertoma seikka on ymmärretty kuulusteluissa väärin ja tullut sellaisena pöytäkirjaan kirjatuksi, on myöhemmin oikeudenkäynnissä varsin vaikeaa vedota esitutkintapöytäkirjaan liitetyn kuulustelukertomuksen virheellisyyteen.