Ehdollinen vankeusrangaistus

Jos rikosasiassa tuomittu vankeusrangaistus ylittää kaksi vuotta, ei rangaistusta voida tuomita ehdollisena, vaan vastaaja joutuu kärsimään osan rangaistuksesta konkreettisesti vankilassa. Talousrikoksissa vankeusrangaistuksen pituuteen vaikuttaa olennaisesti rikoksella saadun hyödyn taikka aiheutetun vahingon määrä, mikä kysymys nousee toistuvasti esille esimerkiksi arvioverotukseen perustuvissa törkeissä veropetosasioissa.

Rangaistuksen ylittäessä puolitoista vuotta, on ehdottomaan vankeuteen syytä varautua, jos puolustus ei esitä jotain konkreettista perustetta ehdolliselle vankeusrangaistukselle. Ensikertalaisuus ei ole vallitsevan oikeuskäytännön mukaan yksinään riittävä peruste. Perusteen etsiminen ja tehokas esille tuominen oikeudenkäynnissä kuuluu yksinomaan puolustuksen tehtäviin. Syyttäjä tai tuomioistuin ei tee tätä puolustustyötä viran puolesta.