Asianajaja Jyrki Pekkala

Minä, Jyrki Pekkala, perustin toimistoni vuonna 1990 ja olen harjoittanut asianajotoimintaa pääkaupunkiseudulla 27 vuotta. Tutkin ja hoidan kaikki toimeksiantoni alusta loppuun itse. Apulaista käytän vain poikkeuksellisesti tilapäisissä sijaisuustilanteissa.

Siviiliasiat

Yksityisasioissa toimeksiantoni ovat painottuneet viime vuosina asuntokauppariitoihin, urakka-, rakennus- ja remonttiriitoihin, taloyhtiöasioihin, perintösuunnitteluun, perintöihin, testamentteihin, osituksiin, omaisuuden erotteluun, sekä työsuhde- ja huoneenvuokrariitoihin. Hoidan myös oikeusapuasioita.

Yritysasioissa toimeksiantoni ovat painottuneet sopimusoikeuteen, yritysten välisiin riidanratkaisuihin neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä, yritysjohtajien korvausvastuuseen, sekä konkurssipesien takaisinsaantivaatimuksiin konkursseissa. Tavarakaupan kauppatavat, yleisehdot sekä vakuusjärjestelyt ovat kuuluneet koko urani ajan erityisosaamisen alueeseeni.

Yritystutkijan taustastani johtuen olen erikoistunut pienten ja keskisuurten yritysten taloudellisen tilanteen analysoimiseen julkisista luottotiedoista, tilinpäätöksistä ja kirjanpidoista. Konkursseista, verotarkastuksista ja erityistarkastuksista minulla on erityisen pitkäaikainen ja vankka kokemus.

Rikosasiat

Rikosjutuissa avustan asianomistajia ja vastaajia talousrikosjutuissa kuten törkeä petos, törkeä kavallus, törkeä velallisen epärehellisyys, törkeä veropetos kuittikauppajutuissa, sekä törkeä rahanpesu. Yritysten omistajia avustan peiteltyä osinkoa koskevissa jälkiverotusasioissa. Rikosperusteisissa vahingonkorvausjutuissa olen onnistunut toistuvasti pienentämään merkittävästi vaadittuja ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksukorvauksia.

Asianajajan läsnäolo poliisikuulusteluissa on epäilyn kohteeksi joutuneen oikeusturvan kannalta tärkeää. Poliisi ei pidä syyllisyyden merkkinä sitä, että epäilty ottaa kuulusteluihin mukaansa asianajajan, vaan suhtautuu asianajajan käyttämiseen myönteisesti. Vain asianajaja kuitenkin varmistaa sen, että asiakkaan kertomus kirjataan kuulustelupöytäkirjaan oikein, ja että kaikki asiakkaan syyttömyyttä tukevat seikat tulevat kuulusteluissa esille oikealla ja riittävällä tavalla.

Luottamus- ja asiantuntijatehtävät:

Asianajaja Pekkala on ollut riskinhallinta-alalla toimivan Luottomiehet - Kreditmännen ry:n hallituksen ja Luottoalan neuvottelukunnan puheenjohtaja sekä toiminut asiantuntijana Oikeusministeriössä ja Eduskunnan lakivaliokunnassa korko-, perintä- ja ulosottolainsäädäntöasioissa. Suomen Asianajajaliittossa Pekkala on toiminut lainvalmistelijana insolvenssi- ja ulosotto-oikeuden jaostossa.