Hinnasto

Palkkio määräytyy asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti toimeksiannon vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Kulut veloitetaan erikseen.

Toimisto käyttää tuntiveloitusta. Yksityisasioissa tuntiveloitus on 180 - 275 euroa sisältäen arvonlisäveron. Minimiveloitusyksíkkö on 10 minuuttia. Ennen tehtävän suorittamisen aloittamista selvitetään onko asiakkaalla mahdollisuus saada maksutonta oikeusapua taikka korvausta oikeusturvavakuutuksen nojalla.

Yritysasioissa tuntiveloitus on 220 - 300 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Tuntiveloituksen määrään vaikuttaa kiireellisyys, kyseessä olevan intressin laatu ja suuruus sekä ja kirjanpito-, tilinpäätös- ja laskentatoimen asiantuntemuksen tarve tehtävän suorittamisessa. Minimiveloitusyksíkkö on 10 minuuttia.

Esimerkkejä tavanomaisimmista veloituksista:

Toimisto/Puhelinneuvottelu: 50 - 185 €

Sähkökirjeenvaihto: 50 - 250 €

Perunkirjoitus: 850 - 3000 €

Ositus/Perinnönjako: 500 - 6000 €

Testamentti: 350 - 1000 €

Sopimusasiakirjojen tarkastaminen: 350 - 1500 €

Tavaraluottoehtojen ja vakuusjärjestelyjen tarkastaminen: 500 - 1500 €

Avustaminen kokouksissa: 500 - 1000 €

Vaatimus/Vastauskirjelmä vastapuolelle: 375 - 1000 €

Haastehakemus/Vastaus haastehakemukseen: 375 - 2500 €

Valmistautuminen oikeudenkäynti-istuntoon: 375 - 2000 €

Oikeudenkäynti-istunto pääkaupunkiseudulla: 375 - 2000 €

Muutoksenhakukirjelmän laatiminen: 500 - 2500 €