Hinnasto

Palkkio määräytyy asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti toimeksiannon vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Kulut veloitetaan erikseen.

Toimisto käyttää tuntiveloitusta. Yksityisasioissa tuntiveloitus on 250 euroa sisältäen arvonlisäveron. Ennen tehtävän suorittamisen aloittamista selvitetään onko asiakkaalla mahdollisuus saada maksutonta oikeusapua taikka korvausta oikeusturvavakuutuksen nojalla.

Yritysasioissa tuntiveloitus on 200 - 300 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Tuntiveloituksen määrään vaikuttaa kiireellisyys, kyseessä olevan intressin suuruus sekä ja kirjanpito-, tilinpäätös- ja laskentatoimen asiantuntemuksen tarve tehtävän suorittamisessa.

Esimerkkejä tavanomaisimmista veloituksista:

Toimisto/Puhelinneuvottelu: 62,75 - 187,50 €

Sähkökirjeenvaihto: 62,75 - 250,00 €

Perunkirjoitus: 1000 - 3000 €

Ositus/Perinnönjako: 3000 - 6000 €

Testamentti: 500 - 1000 €

Sopimusasiakirjojen tarkastaminen: 500 - 1500 €

Tavaraluottoehtojen ja vakuusjärjestelyjen tarkastaminen: 500 - 1500 €

Avustaminen kokouksissa: 500 - 1000 €

Vaatimus/Vastauskirjelmä vastapuolelle: 500 - 1000 €

Haastehakemus/Vastaus haastehakemukseen: 1000 - 2500 €

Valmistautuminen oikeudenkäynti-istuntoon: 500 - 2000 €

Oikeudenkäynti-istunto pääkaupunkiseudulla: 500 - 2000 €

Muutoksenhakukirjelmän laatiminen: 1000 - 2500 €