Hinnasto

Palkkio määräytyy asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti toimeksiannon vaatiman työn määrän ja laadun mukaan.

Toimisto käyttää tuntiveloitusta. Yleisin tuntiveloitus yksityisasioissa on 250 euroa sisältäen arvonlisäveron. Yleisin tuntiveloitus yritysasioissa on 220 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Tarpeelliset kulut laskutetaan erikseen.

Tuntiveloitusta korottavia perusteita voivat olla kiireellisyys, kyseessä olevan intressin laatu, suuruus ja merkitys asiakkaalle sekä kirjanpito-, tilinpäätös- ja laskentatoimen asiantuntemuksen tarve tehtävän suorittamisessa. 

Ennen tehtävän suorittamisen aloittamista selvitetään onko asiakkaalla mahdollisuus saada maksutonta oikeusapua taikka korvausta oikeusturvavakuutuksen nojalla.