RATKAISTUJA ASIAKYSYMYKSIÄ

Riita-asiat

Asuntokauppa, kaupan purku, hinnan alennus, vahingonkorvaus

Urakoitsija, korjausrakentaminen, remontti, rakennusvirhe, suoritusvirhe, YSE 1998

Sähkölaitteiden vuokrasopimus, yleiset toimitusehdot

Avo- ja avioero, kiinteän ja irtaimen omaisuuden käyttöoikeus, menetetty käyttöhyöty

Avioero, ositus, osituksen kohtuullistaminen

Avoero, hyvitys rikastuminen toisen kustannuksella, perusteettoman edun palauttaminen

Käytetty auto, matkailuauton verovapaus, kaupan purku, vahingonkorvaus jälkiverosta

Purkautunut osakeyhtiö, saamisen lakkaaminen, selvitysmiehen vahingonkorvausvastuu

Työntekijän lomauttaminen, taloudelliset ja tuotannolliset perusteet

Käytetyn auton kauppa, ajokilometrit, auton tosiasiallinen käyttö, tiedonantovirhe, laatuvirhe

Hallituksen jäsenen lojaalisuusvelvollisuus ja vahingonkorvaus

Tarpeeton takavarikko ja vahingonkorvaus

Vuokralaisen vahingonkorvausvastuu

Linjasaneerausremontti ja isännöitsijän korvausvastuu

Perinnöttömäksi tekeminen

Asunnon yhteisomistus ja nimiperiaate

Asuntokauppa, laatuvirhe, rakennusluvan puuttuminen

Asunnon mikrobikasvusto, hometalosairaus, syy-yhteys

Franchising sopimus, irtisanominen ja vahingonkorvaus

Aivoinfarkti ja dementia testamentin pätemättömyysperusteena

Laatuvirhe vesiputkessa, tavarantoimittajan vahingonkorvausvastuu

Työntekijän irtisanoutuminen, laiton työsuhteen päättäminen

Korjauskustannusten jakautuminen taloyhtiössä

Lapsen muutto lähivanhemman mukana toiselle paikkakunnalle

Rakennustarkastajan virhe, kunnan vahingonkorvausvastuu

Avio-oikeudesta vapaa omaisuus osituksessa ja perinnönjaossa

Yleiset toimitusehdot ja yleisehdot kuluttaja- ja yritysasioissa

Lahjanlupaus kuolinpesässä

Tietoliikennealan palkkioriita, myyntikate, taloushallintojärjestelmän ominaisuudet

Konkurssit ja takaisinsaantikanteet.

Rikosasiat

Törkeä rahoituspetos, rahoituskelvoton laskutus, rahoitusyhtiön ja pankin selonottovelvollisuus.

Törkeä veropetos, kuittikauppa, bulvaani, tekaistu lasku, arvioverotus, pimeä palkka, jälkivero

Törkeä lahjuksen antaminen ottaminen virkamiehenä, asuntokauppa, tonttikauppa

Yhtiön nimen vaihtaminen, yhtiön purkautuminen, selvitysmiehen vastuu

Lukuisat konkurssi -ja muut talousrikosoikeudenkäynnit

Myyntilaskujen rahoituspetos, osakeyhtiön osakkeiden kaupan rahoitus omilla varoilla

Törkeä huumausainerikos, salakuljetus

Törkeä kirjanpitorikos, puutteellinen kirjanpito, kokonaan puuttuva kirjanpito

Törkeä veropetos, rakennusala, siivousala, apuyhtiö, tekaistu laskutus, sivuammatinharjoittaja

Törkeä velallisen petos, ulosottoselvitys

Törkeä velallisen epärehellisyys, omaisuuden luovutus alihintaan, velvoitteiden aiheeton lisääminen

Törkeä ja tuottamuksellinen rahanpesu, rikoshyödyn menettäminen

Yrityssalaisuuden rikkominen, kilpaileva yritystoiminta

Liiketoimintakielto, väliaikainen liiketoimintakielto

Törkeä petos, velkojan erehdyttäminen, velkojan erehdyksen ylläpitäminen

Törkeä kavallus, osakeyhtiö, yhdistys

Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos

Perinnönjako, ositus, omaisuuden salaaminen, petos